رَبِّ إنّی لِما أنزلتَ إلَیَّ من خیرٍ فقیرٌ

همه عمر بر ندارم، سر از این خمار مستی ..... که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

رَبِّ إنّی لِما أنزلتَ إلَیَّ من خیرٍ فقیرٌ

همه عمر بر ندارم، سر از این خمار مستی ..... که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

درباره ی وبلاگ
رَبِّ إنّی لِما أنزلتَ إلَیَّ من خیرٍ فقیرٌ

ترس دارم که به وقت عافیت، فقرم را نبینم...
خدایا!
هرچه گرفتی، بگیر، اما ایمانم را نه...

سر به هوا هستم...

مزاجم گرایش به علوم عقلی دارد... اگر حوصله کنم و ترشی نخورم شاید هم چیزکی بشوم، حتی!

ریاضی و فلسفه علم را توکی زده ام...

به شدت عاطفی هستم، و حتی شاید شدید تر!

علاقه ی زیادی به لاک پشت در ذاتم وجود دارد! آخر هم فکر کنم به همین شکل محشور شوم، از بس که کند به جلو پیش می روم...

در کل سر به هوا هستم و البته امیدوار به جبران مافات، توسط خداوند جبار...